Tập hợp những sản phẩm là hạt giống hoa, hạt giống rau củ quả hay cây giống trồng nhà vườn. Với tiêu chí cây dễ trồng, dễ chăm sóc, cho thu hoạch với sản lượng cao. Thị trường ưa chuộng và dễ dàng có đầu ra. Ngoài ra về giá thành đầu tư cũng phải có giá tốt để người nông dân, nhà vườn có thể đầu tư được số lượng lớn.