Shop hoa đẹp dễ trồng - Chuyên cung cấp

hạt giống hoa

, rau củ quả ngoại nhập
Shop hoa đẹp dễ trồng - Chuyên cung cấp hạt giống hoa, rau củ quả ngoại nhập. Giao hàng trên toàn quốc, chỉ thu tiền khi nhận hàng Xếp hạng 9.5/10 4549 Bình chọn
STT Sản phẩm Giá Hình ảnh Số lượng Mua hàng
1 SEED PACKAGE RED OAK - 80 SEEDS 21.000
2 SEED PACKAGE CANTALOUP APPLE - 0.5 GRAM 15.000
3 SEED PACKAGE F1 HYBRID CHINESE CABBAGE NO.40 - 1 GRAM 26.000
4 SEED PACKAGE SWEET PEPPER THUNDER - 4 GRAM 26.000
5 SEED PACKAGE RED CARROT - 1 GRAM 15.000
6 SEED PACKAGE CHINESE CABBAGE - 1 GRAM 15.000
7 SEED PACKAGE CHINESE CABBAGE - 3 GRAM 15.000
8 SEED PACKAGE F1 HYBRID TOMATO - 20 SEEDS 15.000
9 SEED PACKAGE MIX WAXY CORN 107 - 30 GRAM 15.000
10 SEED PACKAGE F1 CHERRY TOMATO - 0,5 GRAM 15.000
11 SEED PACKAGE ROSELLE - 10 GRAM 15.000
12 SEED PACKAGE BABY CORN - 90 SEEDS 15.000
13 SEED PACKAGE WHITE CORN - 20 GRAM 15.000
14 SEED PACKAGE CHINESE KALE - 10 GRAM 15.000
15 SEED PACKAGE SWEET PEAS - 15 GRAM 15.000
16 SEED PACKAGE F1 HYBRID, MELON - 12 SEEDS 15.000
17 SEED PACKAGE CHOI SUM - 10 GRAM 15.000
18 SEED PACKAGE BAMBOO LEAF KANG KONG - 15 GRAM 15.000
19 SEED PACKAGE SPONGE GOURD - 5 GRAM 15.000
20 SEED PACKAGE WATERMELON HIGH FIVE 122 - 4 GRAM 15.000
21 SEED PACKAGE RED HOLY BASIL - 2000 SEEDS 15.000
22 SEED PACKAGE KAFFIR LIME - 5 SEEDS 21.000
23 SEED PACKAGE MIX WAXY CORN - 30 GRAM 15.000
24 SEED PACKAGE PURPLE BUSH BEAN - 10 GRAM 15.000
25 SEED PACKAGE BUSH BEAN - 10 GRAM 15.000
26 SEED PACKAGE YARD LONG BEAN NO.9 - 10 GRAM 15.000
27 SEED PACKAGE MELON - 35 SEEDS 15.000
28 SEED PACKAGE STRAWBERRY - 5 SEEDS 26.000
29 SEED PACKAGE BRUSSELS SPROUTS - 0,3 GRAM 15.000
30 SEED PACKAGE WHITE CORN - 75 SEEDS 15.000