Shop hoa đẹp dễ trồng - Chuyên cung cấp

hạt giống hoa

, rau củ quả ngoại nhập
Shop hoa đẹp dễ trồng - Chuyên cung cấp hạt giống hoa, rau củ quả ngoại nhập. Giao hàng trên toàn quốc, chỉ thu tiền khi nhận hàng Xếp hạng 9.5/10 4549 Bình chọn
STT Sản phẩm Giá Hình ảnh Số lượng Mua hàng
1 SEED PACKAGE BIG FEED GRASS SEED FOR FEEDING TILAPIA AND COWS - 5 GRAM - CODE 191 15.000
2 SEED PACKAGE ORNAMENTAL CABBAGE - 20 SEEDS - CODE 3/23 21.000
3 SEED PACKGE ALFALFA- 10 GRAM- CODE 3/21 21.000
4 SEED PACKAGE BABY COS - 0,5 GRAM - CODE 3/34 21.000
5 SEED PACKAGE HOT PEPPER - 70 SEEDS - CODE 81 15.000
6 SEED PACKAGE BIG ROUND EGGPLANT - 600 SEEDS 15.000
7 SEED PACKGE BUSH BEAN- 5 GRAM - CODE 189 15.000
8 SEED PACKAGE THAI MELON - 3 GRAM 15.000
9 SEED PACKAGE F1 HYBRID MELON US 59 - 12 SEEDS - CODE 1/62 26.000
10 SEED PACKAGE SURIYA, CUCUMBER - 2 GRAM - CODE 1/10 26.000
11 SEED PACKAGE F1 HYBRID CAULIFLOWER - 0,5 GRAM 21.000
12 SEED PACKGE F1 HYBRID GREEN ZUCCHINI- 5 GRAM 15.000
13 SEED PACKAGE CAULIFLOWER PLUS - 2 GRAM 26.000
14 SEED PACKGE RED CABBAGE SPROUTS- 300 SEED - CODE 190 15.000
15 SEED PACKAGE OAT GRASS - 10 GRAM - CODE 2/27 21.000
16 SEED PACKAGE MISSILE EGGPLANT - 2 GRAM - CODE 206 15.000
17 SEED PACKAGE ORANGE JAPANESE PUMPKIN - 6 SEEDS - CODE 1/19 26.000
18 SEED PACKGE BUTTERHEAD - 350 SEED - CODE 3/6 21.000
19 SEED PACKAGE THYME - 0,5 GRAM - CODE 3/30 21.000
20 SEED PACKAGE GREEN JAPANESE PUMPKIN - 5 GRAM 26.000
21 SEED PACKGE CAULIFLOWER HOT 40 - 530 SEEDS 26.000
22 SEED PACKAGE ROSEMARY - 0,1 GRAM - CODE 3/31 21.000
23 SEED PACKAGE ORCHARD GRASS - 10 GRAM - CODE 2/28 21.000
24 SEED PACKAGE SAGE - 0.2 GRAM - CODE 3/38 21.000
25 SEED PACKGE MIZUNA YAYA - 22O SEED- CODE 3/14 21.000
26 SEED PACKAGE BROCCOLI SPROUTS - 1000 SEEDS - CODE 165 15.000
27 SEED PACKAGE BABY PUMPKIN PRETTY - 1 GRAM - CODE 160 26.000
28 SEED PACKAGE ROCKET - 2 GRAM - CODE 3/15 21.000
29 SEED PACKGE F1 HYBRID CHINESE CABBAGE - 360 SEEDS - CODE 1/38 26.000
30 SEED PACKAGE SAWADEE, WATERMELON F1 - 4 GRAM - CODE 1/12 26.000