Shop hoa đẹp dễ trồng - Chuyên cung cấp

hạt giống hoa

, rau củ quả ngoại nhập
Shop hoa đẹp dễ trồng - Chuyên cung cấp hạt giống hoa, rau củ quả ngoại nhập. Giao hàng trên toàn quốc, chỉ thu tiền khi nhận hàng Xếp hạng 9.5/10 4549 Bình chọn
STT Sản phẩm Giá Hình ảnh Số lượng Mua hàng
1 SEED PACKGE SELECTED BIRD PEPPER - 30 SEED - CODE 78 15.000
2 SEED PACKAGE GREEN ORNAMENTAL CABBAGE - 20 SEEDS - CODE 3/27 21.000
3 SEED PACKAGE GREEN STAR FRILLICE ICEBERG - 30 SEEDS - CODE 3/18 21.000
4 SEED PACKGE LETTUCE BALLOON - 0.2 GRAM - CODE 1/8 26.000
5 SEED PACKAGE SOY BEAN - 5 GRAM - CODE 199 15.000
6 SEED PACKGE YOUNG GREEN F1 HYBRID SPINACH- 5 GRAM- CODE 1/67 26.000
7 SEED PACKAGE KHAGNUAN PAPAYA - 5 SEEDS - CODE 1/44 26.000
8 SEED PACKAGE RED LETTUCE - 2 GRAM - CODE 3/2 21.000
9 SEED PACKGE F1 HYBRID BEETROOT- 5 GRAM- CODE- 1/60 26.000
10 SEED PACKAGE LEMON BALM - 200 SEEDS - CODE 1/43 26.000
11 SEED PACKAGE ITALIAN BASIL - 1 GRAM - CODE 174 15.000
12 SEED PACKAGE VARN LAMAI WHITE CORN F1 - 10 GRAM - CODE 1/22 26.000
13 SEED PACKGE WHITE SEED BUSH BEAN- 5 GRAM- CODE 196 15.000
14 SEED PACKAGE RED PERILLA (SHISHO) - 5 GRAM - CODE 204 15.000
15 SEED PACKAGE BERMUDA GRASS - 3 GRAM - CODE 201 15.000
16 SEED PACKGE HOT PEPPER - 20 SEED - CODE 121 15.000
17 SEED PACKAGE BIG FEED GRASS SEED FOR FEEDING TILAPIA AND COWS - 5 GRAM - CODE 191 15.000
18 SEED PACKAGE ORNAMENTAL CABBAGE - 20 SEEDS - CODE 3/23 21.000
19 SEED PACKGE ALFALFA- 10 GRAM- CODE 3/21 21.000
20 SEED PACKAGE BABY COS - 0,5 GRAM - CODE 3/34 21.000
21 SEED PACKAGE HOT PEPPER - 70 SEEDS - CODE 81 15.000
22 SEED PACKAGE BIG ROUND EGGPLANT - 600 SEEDS 15.000
23 SEED PACKGE BUSH BEAN- 5 GRAM - CODE 189 15.000
24 SEED PACKAGE THAI MELON - 3 GRAM 15.000
25 SEED PACKAGE F1 HYBRID MELON US 59 - 12 SEEDS - CODE 1/62 26.000
26 SEED PACKAGE SURIYA, CUCUMBER - 2 GRAM - CODE 1/10 26.000
27 SEED PACKAGE F1 HYBRID CAULIFLOWER - 0,5 GRAM 21.000
28 SEED PACKGE F1 HYBRID GREEN ZUCCHINI- 5 GRAM 15.000
29 SEED PACKAGE CAULIFLOWER PLUS - 2 GRAM 26.000
30 SEED PACKGE RED CABBAGE SPROUTS- 300 SEED - CODE 190 15.000